tillvaxt.jpg
Välkommen till Treac!
Treacs affärside är att äga, utveckla och förvalta företag med tillväxtpotential.

Tillväxt är centralt. Vi är övertygade om att anställningstrygghet i grunden bygger på tillväxt och lönsamhet.

Vi vill stödja och uppmuntra våra dotterbolag att skapa ett gott innovationsklimat, arbeta med en målinriktad produkt och tjänsteutveckling, alltid söka möjligheter till unika lösningar eller nya marknader, nationellt eller internationellt. Vi uppskattar också när våra Vd:ar föreslår möjligheter till nya förvärv för sina bolag.

Det är också dessa värderingar vi har med oss när vi tittar på eventuella nya bolag. Finns unika produkter eller tjänster? Finns möjligheter till export eller annan expansion? Tillväxt under lönsamhet är som sagt avgörande på sikt.