treac-loggan-transparant

Treac AB är ett familjekontrollerat investmentbolag med hemvist i Skellefteå. Grunden i vår affärsidé är att förvärva, äga och utveckla onoterade företag.

Genom ett aktivt och långsiktigt ägande verkar vi för att våra innehav stärker sin konkurrenskraft och växer med god lönsamhet.