Affärsidé

Treac AB är ett familjekontrollerat investmentbolag med syfte att förvärva och äga onoterade bolag och genom långsiktig värdeutveckling skapa ekonomisk lönsamhet. Vi investerar främst i tillverkande bolag eller i den serviceindustri som riktar sig till dessa och ser gärna att bolagen har sitt säte i Norr-eller Västerbotten.

Genom aktivt och långsiktigt ägande verkar vi för att våra innehav stärker sin konkurrenskraft och växer med god lönsamhet. Vi ser till att varje investering leds av en kompetent och engagerad styrelse, och att bolagets ledning har den erfarenhet och kunskap som krävs.

Tillväxt

Vi är övertygade om att anställningstrygghet i grunden bygger på tillväxt och lönsamhet. Vi stödjer och uppmuntrar våra dotterbolag att skapa ett gott innovationsklimat, att arbeta med en målinriktad produkt och tjänsteutveckling, samt att alltid söka möjligheter till unika lösningar och nya marknader.  En annan viktig faktor för att uppnå långsiktig tillväxt är skapandet av ett positivt arbetsklimat i våra bolag. Goda relationer, god kommunikation, gemensamt ansvarstagande och ett målorienterat arbetssätt är hörnstenar i vårt arbete. Resultatet är den speciella Treac-anda som vi stolt förmedlar i vår koncern. Vi ser även forskningsresultat och idéer från universitet och högskolor som en tillgång som med fördel kan omsättas i verksamheten. Tillsammans, i livskraftiga nätverk med gemensamma krafter, blir vi starka.

 

Frihet

Inom Treackoncernen vill vi att varje dotterbolag ska präglas av ett stort mått av självständig styrning. Att tillhöra en koncern innebär på intet sätt att det förvärvade bolaget tappar sin egenart. Dotterbolagen ansvarar för sin egen utveckling och finansiering. Treacs roll är att verka för att dotterbolagen stärker sin konkurrenskraft, utvecklas och expanderar.