Extena AB

Med specialistkompetens inom extrudering av rör i termoplaster är Extena ett av de ledande företagen i Norden inom PE-tryckrör, kabelskyddrör, specialrör i PE och PP samt pre-isolerade rör. Viktiga framgångsfaktorer är lång branscherfarenhet tillsammans med hög tillgänglighet och ett kundnära arbetssätt.

Idag förfogar Extena över avancerad tillverknings- och utvecklingsteknik med åtta produktionslinjer som arbetar i tre skift. Bolaget har i dagsläget 25-talet medarbetare med lång och gedigen yrkeserfarenhet. Verksamheten är belägen i Norsjö, Västerbotten.

Extenas företagshistoria sträcker sig ända tillbaks till 1970-talet, men bolaget har behållit karaktären av ett ungt och hungrigt företag som vill bygga något stort. Bolaget är idag den enda oberoende tillverkningsenheten i Sverige med helsvenskt ägande.