Investeringsprocessen

Vi tittar årligen närmare på ett stort antal bolag varav endast ett fåtal uppfyller våra krav och som leder till en affär. Dessa prospekt kommer antingen in genom vårt affärsnätverk eller via vårt interna arbete. Inför varje förvärv genomför vi en due diligence av bolaget. Detta gör vi för att för att lära känna verksamheten och lägga grunden för vårt framtida arbete med långsiktigt värdeskapande i bolaget.

Ägarandel

Treacs mål är att bedriva ett aktivt ägarskap. För att möjliggöra detta vill vi alltid gå in som majoritetsägare och då till lägst 51 % av aktierna. Minoritetsandel är tänkbart i undantagsfall och då endast genom syndikering med annan part som i sig ger majoritet.

Investeringsintervall

Av Treac direkta förvärv är företag med en köpeskilling på mellan 20 -100 Mkr.

Portföljbolagen kan komma att göra förvärv i intervallet 3 – 30 Mkr.