egeplast international GmbH, ett medelstort familjeföretag med säte i Greven, Tyskland, förvärvar en 75-procentig andel i det svenska företaget Extena AB, en ledande leverantör av PE-rör för svensk infrastruktur. Extena grundades 1976 i Norsjö och omsätter ungefär 180 miljoner sek med 40 anställda. Parterna har enats om att hålla köpeskillingen konfidentiell.

Som leverantör inom infrastruktur gynnas Extena av den nuvarande efterfrågan på investeringar i vatten och elnät i Sverige. I likhet med Tyskland står Sverige inför renovering av dricksvattennätet och en utbyggnad av elnäten för förnybar energi. Extena är branschledande inom affärssegmentet av klassiska, högkvalitativa PE-rör med en bred kundbas inom handel och projekt.

Med egeplast ombord som ägare kan Extena erbjuda ett komplett utbud av kompatibla, innovativa rörsystem och ett omfattande sortiment av PE-rör med utmärkt tillgänglighet. Extenas tillverkningsanläggning i hjärtat av den skandinaviska marknaden (Sverige, Norge, Finland, Danmark) kommer drastiskt minska transportkostnaden, och därmed underlätta för distributionen, av egeplast specialrör i området.

Förutom egeplast kommer den tidigare ägaren, Treac AB, ett familjekontrollerat investeringsbolag från Skellefteå- regionen, att behålla en 25-procentig andel i Extena. Extena kommer fortsatt att drivas vidare av nuvarande VD Peter Falk, under oförändrat varumärke.

egeplast international GmbH är en mycket innovativ tillverkare av plaströrsystem som har satt standarden för branschen i årtionden. Systemlösningar från egeplast används inom områdena dricksvatten- och gasförsörjning, kabelskydd för el och optofiber, avloppsvatten, industri samt bevattning / vattning. Kunder i mer än 30 länder har förtroende för kvalitetsprodukter och konsultlösningar från egeplast.

Egeplast-huvudkontoret finns i Greven / Westfalen (Tyskland). Sedan 2019 har egeplast även drivit en rörfabrik i England.

Christian Haferkamp, MD +49 175 217 04 96 www.egeplast.de

Extena är en erfaren specialist på extrudering av rör i termoplaster och ett av de ledande företagen i Norden inom bland annat PE-tryckrör, kabelskyddsrör, specialrör i PE och PP samt pre- isolerade rör. Extena ligger i absolut framkant när det gäller att använda utvecklade råvaror, vilket PE100 RC är ett bra exempel på.

Viktiga framgångsfaktorer är Extenas långa erfarenhet och strävan efter att alltid vara så tillgängliga och nära kunderna som möjligt. Idag förfogar Extena över avancerad tillverknings- och utvecklingsteknik med åtta produktionslinjer som arbetar i tre skift. Bolaget har i dagsläget 40-talet medarbetare med lång och gedigen yrkeserfarenhet.

Peter Falk, verkställande direktör +46 918 333 78 www.extena.se