TREAC AB

Investerings-
strategi

Investeringsprocessen

Vi tittar årligen närmare på ett stort antal bolag varav endast ett fåtal uppfyller våra investeringskriterier och som leder till en affär. Dessa prospekt kommer antingen in genom vårt affärsnätverk eller via vårt interna arbete. Inför varje förvärv genomför vi en due diligence av bolaget. Detta gör vi för att för att lära känna verksamheten och lägga grunden för vårt framtida arbete med långsiktigt värdeskapande i bolaget.

Ägarandel

Treacs mål är att bedriva ett aktivt ägarskap. För att möjliggöra detta önskar vi gå in i bolag som majoritetsägare/lead investor till lägst 51 % ägarandel av aktierna. Minoritetsandelar kan förvärvas i bolag där Treac bedömer att möjlighet till ökat ägande finns över tid, eller där Treac syndikerar med andra delägare i syfte att hjälpa bolaget att nå gemensamt utformade målsättningar. 

Investeringsintervall

Troliga av Treac direkta majoritetsförvärv är företag med en köpeskilling på mellan 30 – 100 mkr. Portföljbolagen kan i sin tur komma att göra förvärv i intervallet 3-50 mkr. 

Vid förvärv av minoritetsandelar är det sannolikt i större bolag med en total köpeskilling mellan 50 och 300 mkr.

Övriga kriterier

Treac verkar branschoberoende och önskar förvärva bolag som är kassaflödespositiva, har utvecklings- och effektiviseringspotential och gärna internationella expansionsmöjligheter. Vi premierar produktägande bolag och bolag inom tillverkningsindustri. 

Här kan du

Kontakta Oss

I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå. De anlades eftersom det sedan slutet av 1600-talet var kyrkogångsplikt i landet, dvs. man var tvungen att besöka kyrkan. Bonnstan har funnits i närheten av Skellefteå landsförsamlings kyrka sedan 1600-talet, men de nuvarande husen kom på plats i mitten av 1830-talet efter en stor brand som ödelade hela den gamla bonnstan.

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se