TREAC INNOVATION

Affärsidé

Affärsidé: 

Treac Innovation är ett dotterbolag till Treac med syfte att erbjuda riskkapital till bolag med ny teknik och/eller nya idéer som skapar ekonomiskt och mellanmänskligt värde, med bas i Norr- eller Västerbotten. 

Treac Innovation skall genom aktivt och deltagande ägarskap bidra till skapandet av långsiktig värdeutveckling och ekonomisk lönsamhet i ägda portföljinnehav. 

Det operativa arbetet utförs i dag av resurser från moderbolaget Treac AB:s koncernkontor och investeringar sker ofta i samarbete med lokal partners.

Treac Innovation har för avsikt att portföljinnehav ska avyttras i samförstånd med respektive ägargrupp när bolagets behov av ägarstruktur går in i nästa fas, normalt inom 5-7 år efter initial investering. Eftersom Treac Innovation inte är en fond som är öppen för externa investerare finns dock möjlighet till flexibilitet i innehavstiden och Treac Innovations ägande kan kvarstå under längre tid vid behov

Vision

reac Innovation ska vara en trovärdig partner för bolag i tidiga skeden i regionen, och ha kontaktnät efter norrlandskusten och i Stockholmsområdet. 

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se