TREAC INDUSTRI

Affärsidé

Affärsidé

Treac Industri är ett verksamhetsområde inom Treac och har som affärsidé att förvärva, äga och utveckla  bolag med tillväxtpotential, och genom långsiktig värdeutveckling skapa ekonomisk lönsamhet. 

Genom aktivt och långsiktigt ägande verkar vi för att våra innehav stärker sin konkurrenskraft och växer med god lönsamhet. Vi ser till att varje investering leds av en kompetent och engagerad styrelse, och att bolagets ledning har den erfarenhet och kunskap som krävs.

Vi stödjer och uppmuntrar våra innehav att skapa ett gott arbets- och innovationsklimat, att arbeta med en målinriktad produkt och tjänsteutveckling, samt att alltid söka möjligheter till unika lösningar och nya marknader.

Resultatet är den speciella Treac-anda som vi stolt förmedlar i vår koncern.

Vision

Genom ett gott nätverk och renommé som ansvarsfulla ägare ska Treac identifiera och genomföra lönsamma affärer i Norr- och Västerbotten som kontinuerligt stärker koncernens konkurrenskraft.

Här kan du

Kontakta Oss

I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå. De anlades eftersom det sedan slutet av 1600-talet var kyrkogångsplikt i landet, dvs. man var tvungen att besöka kyrkan. Bonnstan har funnits i närheten av Skellefteå landsförsamlings kyrka sedan 1600-talet, men de nuvarande husen kom på plats i mitten av 1830-talet efter en stor brand som ödelade hela den gamla bonnstan.

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se