Grundades

Treac grundades av tre Västerbottningar, därav namnet tre AC, med syftet att utgöra ett sunt, lokalt ägaralternativ i en tid när ägandet av norrländska företag ofta flyttades från regionen. Under de 13 år som förflutit sedan dess har vi visat att vi med trygg uthållighet tillfört både kompetenta ledningar, utvecklande strukturer, tydliga mål och inriktningar och de nödvändiga resurserna till våra dotterbolag. 

Historik

2001 – Bolaget Treac AB bildas med AC-Invest, Norra Västerbotten och Samme Lindmark som ägare. Masonite Beams, Rundvik, förvärvas (30/12 2001)

2003 – Extena AB, Norsjö förvärvas

2004 – Solid Park Group med dotterbolaget Solid Park Skellefteå, förvärvas till 60%.

2005 – Resterande 40 % av Solid Park Group förvärvas. Solid Park, Västerås bildas. Solid Park, Stockholm bildas. Solid Park, Norrköping bildas

2006 – AC-invest säljer sitt innehav i Treac till Transforma Invest AB. Karlssons Skylt (Zone Systems AB), Skellefteå förvärvas till 91 %. Solid Park, Malmö, bildas. Masonite Beams säljs till Norska Byggma ASA

2007 – Solid Park Stockholm slås samman med Altcom AB. Treac blir minoritetsägare med optionsrätt vid sidan av majoritetsägaren Lärarförsäkringar AB.

2008 – Solid Park Malmö säljs

Solid Park Skellefteå slås samman med delar av Dataductus AB och ett nytt bolag – Solid Park Ductus bildas. Resterande 9 % i Zone Systems AB förvärvas.

2009 – Solid Park Ductus säljs till lokala ägare. Solid Park Västerås och Solid Park Norrköping slås samman till Solid Park Öst

2010 – 25 % av Solid Park Group säljs till Christer Hjelmstedt

2011 – Aktier i Solid Park säljs till Lärarförsäkringar IT AB. Detta innebär att Treac AB är minoritetsägare med 40,5 % i bolaget.

2012 – 13 % av aktierna i Solid Park Group säljs till Collegas AB. Collegas AB är ett nybildat bolag bestående av nyckelpersoner i de båda solid Park bolagen.

2014 – Treac förvärvar Ambra Ventilation AB. Bolagen Solid Park Group, Solid Park Stockholm och Solid Park Öst fusioneras till Solid Park AB.

2016 – Zone Systems förvärvar Signmaster AB