TREAC AB

Historik

Historia

Så här började det

Treac grundades av tre västerbottningar, Nils-Gunnar Larsson (som representant för investmentbolaget AC Invest), Cal Wikström (som representant för lokaltidningen Norran), och Samme Lindmark (entreprenör och grundare av Karolin Invest), därav namnet tre AC. Syftet var att utgöra ett sunt, lokalt ägaralternativ i en tid när ägandet av norrländska företag ofta flyttades från regionen. Under de dryga två decennier som förflutit sedan dess har vi visat att vi med trygg uthållighet tillfört både kompetenta ledningar, utvecklande strukturer, tydliga mål och inriktningar och de nödvändiga resurserna till våra dotterbolag.

2001

Bolaget Treac AB bildas med AC-Invest, Norran och Samme Lindmark som ägare. Masonite Beams, Rundvik, förvärvas.

2003

Extena AB, Norsjö förvärvas.

2004

Solid Park Group med dotterbolaget Solid Park Skellefteå, förvärvas till 60 %.

2005

Resterande 40 % av Solid Park Group förvärvas. Solid Park Västerås bildas. Solid Park Stockholm bildas. Solid Park Norrköping bildas.

2006

AC-invest säljer sitt innehav i Treac till Transforma Invest AB. Karlssons Skylt (Zone Systems AB), Skellefteå förvärvas till 91 %. Solid Park, Malmö, bildas. Masonite Beams säljs till Norska Byggma ASA.

2007

Solid Park Stockholm slås samman med Altcom AB. Treac blir minoritetsägare med optionsrätt vid sidan av majoritetsägaren Lärarförsäkringar AB.

2008

Solid Park Malmö säljs
Solid Park Skellefteå slås samman med delar av Dataductus AB och ett nytt bolag – Solid Park Ductus bildas. Resterande 9 % i Zone Systems AB förvärvas.

2009

Solid Park Ductus säljs till lokala ägare. Solid Park Västerås och Solid Park Norrköping slås samman till Solid Park Öst.

2010

25 % av Solid Park Group säljs till Christer Hjelmstedt.

2011

Aktier i Solid Park säljs till Lärarförsäkringar IT AB. Detta innebär att Treac AB är minoritetsägare med 40,5 % i bolaget.

2012

13 % av aktierna i Solid Park Group säljs till Collegas AB. Collegas AB är ett nybildat bolag bestående av nyckelpersoner i de båda solid Park bolagen.

2014

Treac förvärvar Ambra Ventilation AB. Bolagen Solid Park Group, Solid Park Stockholm och Solid Park Öst fusioneras till Solid Park AB.

2015

Treac säljer samtliga sina aktier (35 %) i Solid Park Group AB.

2016

Treac förvärvar, genom Zone Systems, samtliga aktier i Signmaster AB.

2016

Treac förvärvar 10 % av aktierna i Railcare Group AB (noterat på aktietorget).

2016

Treac förvärvar, genom Ambra Ventilation, 100 % av aktierna i IV Inneklimat & Ventilation AB (numera Ambra Ventilation Nord AB).

2016

Treac förvärvar, genom Zone Systems och nyemission, 70 % av aktierna i DSS AB.

2017

Treac förvärvar 70% av DSS AB från dotterbolaget Zone Systems AB.

2018

Treac förvärvar ytterligare 0,5% i Railcare Group AB.

2019

Treac startar dotterbolaget Treac Innovation och ägaren Transforma Invest tillskjuter minoritetsinnehav i Once Upon Publishing AB, Grand Pike AB, Resize Design AB och Appspotr AB. Även aktierna i eMaintenance365 Holding AB (fn. Predge AB) överförs till Treac Innovation.

2019

Treac säljer fastighetsbolaget Rikthyveln 1 AB till NP3.

2019

Treac säljer hela sitt innehav, 85% av aktierna, i DSS AB till VertiseIT.

2020

Treac avyttrar 75% av aktierna i Extena AB till egeplast international GmbH.

2020

Ambra Nord AB startar filial i Piteå.

2020

Treac Innovation förvärvar en minoritetspost i Photon Sports AB.

2021

Treac Innovation förvärvar en minoritetspost i Exeri AB.

2021

Cisternen 5 i Vadstena.

2021

Treac förvärvar 24,3% av aktierna i Garga Group AB

2021

Treac ny delägare Stilmek 

Här kan du

Kontakta Oss

I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå. De anlades eftersom det sedan slutet av 1600-talet var kyrkogångsplikt i landet, dvs. man var tvungen att besöka kyrkan. Bonnstan har funnits i närheten av Skellefteå landsförsamlings kyrka sedan 1600-talet, men de nuvarande husen kom på plats i mitten av 1830-talet efter en stor brand som ödelade hela den gamla bonnstan.

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se