TREAC INNOVATION

Investering-
Strategi

Investeringsprocessen

Treac Innovation förvärvar främst bolag med bas i Norr- och Västerbotten. Vi tittar årligen på ett stort antal bolag varav endast ett fåtal uppfyller våra investeringskriterier och leder till en affär. Dessa prospekts kommer antingen in genom vårt affärsnätverk eller via vårt interna arbete. Inför varje förvärv genomför vi en due diligence av bolaget. Detta gör vi för att för att lära känna verksamheten och lägga grunden för vårt framtida arbete med långsiktigt värdeskapande i bolaget. Vi saminvesterar ofta ihop med partners, både med privata och statliga aktörer, och bedriver därigenom en gemensam förvärvsprocess som normalt varierar  över tid från någon månad upp till ett halvår. 

Investeringskriterier

Treac Innovation verkar branschoberoende och riktar sig till bolag med ny teknik eller nya idéer som med fördel passerat prototypstadiet, har testats positivt för proof of concept, och står inför lansering och uppskalning. Dessa bedöms oftast återfinnas inom sena såddrundor eller A-rundor inom tillväxtkapital. Investeringar i ännu tidigare skeden är möjliga under förutsättning att kapital, kompetens och nätverk bedöms vara tillräckliga för att affärsidén ska vara realiserbar.

Ägarandel

Treac Innovation strävar efter en ägarandel som normalt ligger mellan 5% -49% i portföljinnehaven vid initial investering, men bedöms utifrån varje individuellt fall.

Investeringsintervall

Investeringsbeloppet ligger normalt mellan 1 mkr och 5 mkr vid initial investering.

En investering i ett innovationsbolag sker ofta i flera steg. Det totala investerade beloppet bedöms individuellt utan övre gräns men beräknas i de flesta fall uppgå till mellan 3–15 mkr.

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se