Vår ledning

 

 

Adam Ådin

Adam Ådin

Chief Executive Officer, Treac AB

adam.adin@treac.se

Verksam i bolaget sedan 2013. Adam är civilekonom och har tidigare arbetat som revisor av ägarledda bolag vid PwC i Stockholm, som företagsrådgivare vid SEB och som ekonomichef vid ventilationsbolaget Indoor Energy Services Sweden AB.

Lina Ådin

Lina Ådin

Chief Executive Officer, Treac Innovation

lina.adin@treac.se

Verksam i bolaget sedan 2013. Efter avslutad utbildning på Handelshögskolan i Stockholm följde fem år i Luxemburg där Lina arbetade som revisor av finansiella institut vid KPMG. Efter hemkomsten till Sverige arbetade Lina som Business Analyst vid Wibridge AB.

Jens Gustafsson Segerstedt

Jens Gustafsson Segerstedt

Chief Operating Officer, Treac AB

jens.gustafsson.segerstedt@treac.se

Verksam i bolaget sedan 2021. Jens har en gedigen erfarenhet från internationella exportaffärer, senast från Alimak Group Sweden AB, där han arbetade som General Manager Industrial Elevators. Han har även varit verksam som VD inom ett flertal bolag ägda av Treac AB, bland annat Extena AB 2007 – 2014.

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se