Styrelsen

Ordförande

Anders Westermark

 

Anders är VD på lokaltidningen Norran i Skellefteå sedan år 2002. Han är civilekonom och egen företagare som tidigare drivit tillverknings-företag i Sverige och Spanien. Anders innehar ett flertal styrelseuppdrag, främst inom reklam, dagspress, digital media samt inom fastighetsbranschen.

Ledamot

Ann-Sofi Ådin Bjurman
070-687 06 61
ann-sofi@treac.se

Ann-Sofi har varit delägare i Treac via Transforma Invest AB sedan 2005. I Treac har hon bidragit som operativ VD för Zone Systems år 2006-2010, samt som styrelseordförande under perioder i samtliga dotterbolag. Ann-Sofi har en bakgrund som ägare, företagsledare och organisationskonsult i ett flertal bolag. Hon har också erfarenhet av styrelsearbete i ett 15-tal olika styrelser