Vår Styrelse

 

 

Anders Westermark

Ordförande

Anders är tidigare VD på lokaltidningen Norran i Skellefteå sedan år 2002. Han är civilekonom och egen företagare som tidigare drivit tillverknings-företag i Sverige och Spanien. Anders innehar ett flertal styrelseuppdrag, främst inom reklam, dagspress, digital media samt inom fastighetsbranschen.

Andreas Hiller

Styrelseledamot

Var med och grundade Impilo 2016. Före Impilo var Andreas direktör på Altor Equity Partners 2006–2013 och direktör på 3i i London och Stockholm 2003–2006. 1998–2003 Han har även suttit i styrelserna för Carema, Qmatic, X-change och Alignment Systems.

Fredrik Holmdahl

Styrelseledamot

Lång erfarenhet från Luxemburg och Sverige inom bank och finans. Numera aktiv som projektledare för att bygga upp risk och compliance inom fintech-bolag. 

Lars Stenlund

Styrelseledamot

Grundare och koncernchef på Vitec. Styrelseledamot i Umeå universitet, Umeå Universitet Holding AB, Algoryx Simulation AB samt C4 Contexture AB. Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet.

Adam Ådin

Chief Executive Office, Treac AB

Verksam i bolaget sedan 2013. Adam är civilekonom och har tidigare arbetat som revisor av ägarledda bolag vid PwC i Stockholm, som företagsrådgivare vid SEB och som ekonomichef vid ventilationsbolaget Indoor Energy Services Sweden AB.

Lina Ådin

Chief Executive Office, Treac Innaovation

Verksam i bolaget sedan 2013. Efter avslutad utbildning på Handelshögskolan i Stockholm följde fem år i Luxemburg där Lina arbetade som revisor av finansiella institut vid KPMG. Efter hemkomsten till Sverige arbetade Lina som Business Analyst vid Wibridge AB.

FÖRETAGSINFORMATION

TREAC AB

Besöksadress:
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

Postadress:
Gustavslundsvägen 143, 5 tr
167 51 Bromma

Faktura-adress:
c/o Dagertun
Köpmangatan 56
972 34 Luleå

E-Post (faktura):
faktura@treac.se
E-post (kontakt)
info@treac.se