Treac AB är ett familjekontrollerat investmentbolag med hemvist i Skellefteå. Grunden i vår affärsidé är att förvärva, äga och utveckla onoterade företag.

Genom ett aktivt och långsiktigt ägande verkar vi för att våra innehav stärker sin konkurrenskraft och växer med god lönsamhet.
treac-logo-700