Predge AB ser en ökad internationell efterfrågan och rustar för kraftig tillväxt och nästa fas i utvecklingen. Företagets molnbaserade lösningar för prediktivt underhåll av maskinell utrustning attraherar kunder över hela världen. Bolaget har nyligen tagit in 35 mkr i en kapitalrunda som ger muskler att genomföra en offensiv affärsplan med en massiv internationell satsning.  Expansionen innebär bland annat att man rekryterar ett 20-tal nya medarbetare under de kommande två åren.

”Vi har haft en fantastisk resa och utvecklat en produktportfölj i världsklass för prediktivt underhåll. Nu har vi fått ett kapitaltillskott som gör att vi kan satsa stort på internationell expansion och förstärka laget på flera positioner.”, säger Bengt Jonsson, VD Predge AB

Kontaktinformation

Predge AB
Bengt Jonsson, VD
bengt.jonsson@predge.se
070-687 86 93

www.predge.se